تلاوت

آیه 12-14 سوره حجرات استاد محمد لیثی

سوره : حجرات

آیه : 12-14

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 21 times, 1 visits today)