تلاوت

آیه 35 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 35

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: چهارگاه

تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
(Visited 2 times, 1 visits today)