تلاوت

آیه 35 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 35

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 36 times, 1 visits today)